INVERTER TEHNOLOGIJA

 Slika 1. Prikaz razlike u troškovima između standardnog i inverter vijčanog kompresora

UMANJITE MJESEČNI TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE

Upotreba vijčanog kompresora sa frekventnim pretvaračem (inverterom VSD), može poduzećima uštedjeti i do 30 % energije. VCD tehnologija omogućuje da kompresor regulira potrošnju struje u skladu sa zahtjevima za promjenom kapaciteta. Tijekom potrošnje manjih količina komprimiranog zraka, oni umanjuju potrošnju energije i štede je.